• کلیه خدمات آنالیتیک از شناسایی تا تعیین مقدار داروها، موادشیمیایی وباقیمانده های سموم درفرآورده های آرایشی بهداشتی، محصولات دارویی و مکمل ها، موادغذایی و انواع محصولات کشاورزی و فرآورده های صنعتی
  • شناسایی کمی و کیفی ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار، فلزات سنگین، انواع پلیمر، فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی، حشره کش ها، آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها و سایر اقلام در نمونه های ارسالی اعم از نمو نه های بیولوژیک، انسانی، حیوانی و نمونه های زیست محیطی
  • ارزیابی سطوح و اندازه گیری ذرات در ابعاد نانو و میکرو بصورت درون تنی و برون تنی تعیین پروفایل سمیت داروها، مواد شیمیایی و محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو با بهره برداری از آخرین دستورالعمل های معتبر بین المللی
  • انجام مطالعات Bioavailability و Bio equivalency با ارائه گزارش مورد تایید سازمان غذا و دارو
  • انجام مطالعات فارماکوویژیلانس و توکسیکوویژیلانس جهت انواع فراورده های دارویی مورد درخواست شرکت های داروسازی
  • برگزاری انواع کارگاه های تخصصی در سطوح منطقه ای و ملی