اعضای هیئت موسس

  نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی
1 سید مهدی رضایت ریاست واحد - اعضاء هیآت موسس دکترای داروسازی - فارماکولوژی
2 سپیده اربابی بیدگلی ریاست مرکز تحقیقاتی دکترای داروسازی - سم شناسی
3 مهناز قمی اعضای هیئت علمی دکترای شیمی تجزیه
4 علی سبحانیان اعضای هیئت علمی دکترای داروسازی - شیمی دارویی
5 حامد شفارودی اعضای هیئت علمی دکترای داروسازی - فارماکولوژی
6 ژینوس عسگر پناه اعضاء هیآت موسس دکترای داروسازی فارماکوگنوزی
7 مسعود درویش گنجی اعضای هیئت علمی دکترای شیمی فیزیک
8 سولماز غفاری اعضای هیئت علمی دکترای داروسازی - فارماسیوتیکس
9 پریسا زیارتی اعضای هیئت علمی کارشناس ارشد شیمی معدنی
10 فاطمه عشوری اعضای هیئت علمی دکترای شیمی معدنی

 

کارشناسان مرکز

  نام و نام خانوادگی آزمایشگاه مربوطه رشته و مدرک تحصیلی
1 رویا علائی کارشناس مرکز کارشناسی شیمی محض
2 پرشیا بهبهانی کارشناس مرکز دانشجوی دکترای شیمی کاربردی
3 پرویز رئوفی کارشناس مرکز کارشناس ارشد شیمی کاربردی
4 علی ابراهیمی پور کارشناس مرکز کارشناس ارشد صنایع غذایی
5 هایده کیهان آزمایشگاه توکسیکوژنومیکس کارشناس ارشد سم شناسی
6 مریم پورمحسنی آزمایشگاه صنایع غذایی کارشناس ارشد صنایع غذایی