آزمایشگاه دارورسانی

این مرکز تحقیقاتی در سال 1394 به منظور ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت محققین در عرصه فرمولاسیون و ساخت اشکال دارویی با نگاه کاربردی و محصول محوری ایجاد میگردد. این مرکز بر آن است تا با انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی و فنآورانه مبتنی بر نیاز های جامعه، بر اساس اولویت ها زمینه های ایجاد پژوهش های محصول محور ، دانش فنی محصولات دارویی را فراهم آورد وبا صنایع داروسازی،سازمان غذا و دارو  و مراکز تحقیقاتی مرتبط ارتباط سازنده ای داشته باشد.

 

اهداف

انجام تحقیقات در زمینه فناوری های نوین با خاصیت دارویی مناسب و تبدیل آنها به دارو (اشکال مختلف دارویی)  در دست گرفتن سهم 5 درصدی بازار محصولات دارویی نوین کشور و منطقه با همکاری شرکت های دارویی  چاپ 30 مقاله معتبر در سال اول و رشد 30 درصدی مقالات به صورت سالیانه  اخذ رتبه پژوهشی مناسب مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور زمینه سازی مناسب برای فروش محصولات تولید شده جهت کسب منابع اقتصادی  فروش خدمات فنی  به سایر موسسات آموزشی و غیر آموزشی مرتبط با سلامت.

 

استراتژی

مرکزتحقیقات علوم دارویی به منظور ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت محققین در عرصه علوم دارویی و غذایی و بهداشتی با نگاه کاربردی و محصول محوری کشور در جامعه ایجاد گردید. این مرکز بر آن است که با انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی و فناورانه مبتنی بر نیازهای جامعه براساس اولویت ها زمینه ایجاد پژوهش های محصول محور و دانش فنی محصولات دارویی را فراهم آورده و یا مراکز بهداشتی سازمان غذا و دارو تولید کننده فراورده های دارویی غذایی و بهداشتی و مراکز تحقیقاتی مرتبط ارتباط سازنده ای داشته باشد.

 

خدمات

  • فرمولاسیون انواع اشکال دارویی نوین
  • آنالیز و تعیین خواص نانوذرات
  • فرمولاسیون انواع نانو داروها
  • تعیین پروفایل سمیت نانو مواد با آزمون های مختلف