دانشجویان سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی جهت استفاده از امکانات مرکز برای انجام طرح های پژوهشی مصوب خود، میبایست ابتدا  طی تماس تلفنی و یا ترجیحا مراجعه حضوری به دفتر مرکز (اطلاعات تماس)، اطلاعات نمونه ( نوع و تعداد ) و دستگاه (های) مورد نیاز خود را بیان نموده و با هماهنگی مسئولین مرکز برنامه زمانی شروع کار خود را مشخص نمایند.

سپس دانشجویان سایر واحد های دانشگاه آزاد باید فرم های :

1 - فرم الف ساها

2 - فرم ج ساها

 

و دانشجویان سایر دانشگاه ها باید فرم های :

1 - فرم الف ساها

2 - فرم د ساها

 

را دانلود و تکمیل نموده و پیش از شروع به کار، تحویل مرکز نمایند.