آدرس: تهران – خیابان شریعتی – دو راهی قلهک – خیابان یخچال – نبش کوچه یاسمن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

 

خط عمومی دانشگاه                                     5-02122640051              داخلی 234

شماره حساب مرکز                                       0110510343008  به نام سامانه خدمات ازمایشگاهی همکار آزاد (ساها)


مرکز تحقیقات علوم دارویی

خط مستقیم                                                      02122006221   

شماره فکس                                                     02122006221


مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

تلفن تماس                                                        5-02122640051              داخلی 202