ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

1

پیش تغلیظ داروی Methyl phenidate Hydrochloride به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر تو خالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

سیده ندا میرایی

شهریور 93

دکتر مهناز قمی

دکتر مریم اخگری

2

پیش تغلیظ داروی Tamsulosin Hydrochloride به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر تو خالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

رقیه عزیزوند افشاری

تیر 93

دکتر مهناز قمی

دکتر نوشین ادیب

3

بررسی نقش عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز تخمدان پلی کیستیک در تهران , یک مطالعه مورد شاهد بر روی دفع ادراری استرهای فتالات

هانیه جوادی

دی 94

دکتر سپیده اربابی

دکتر مهناز قمی

--------

4

پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی کابرکولینبه روش میکرو استخراج فاز مایع با استفاده از نوار حلال در مایعات بیولوژیک در مقادیر بسیار ناچیز

سولماز فرشاد

تیر 94

دکتر مهناز قمی

دکتر فرهاد رئوفی

--------

5

پیش تغلیظ و داروی الانزاپین به روش میکرواستخراج فاز مایع و اندازه گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش Solvent bar در مقادیر ناچیز

سحر هلاکویی

بهمن 93

 دکتر مهناز قمی

دکتر فرهاد رئوفی

--------

6

پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی Terazosin به روش میکرواستخراج فاز مایع به وسیله نوار حلال در مایعات بیولوژیک در مقادیر بسیار ناچیز HPLC

آزاده صدری

بهمن 93

دکتر مهناز قمی

دکتر فرهاد رئوفی

دکتر رامین اصغریان

7

مقایسه دو تکنیک تقطیر با آب و میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی – گروماتوگرافی فاز گازی برای تعیین مقدار کافور موجود در گیاه بومادران گونه سانتولینا

 

شیوا قبادلو

بهمن 93

دکتر مهناز قمی

دکتر مسعود کیخوائی

دکتر غلامرضا امین

 

8

پیش تغلیظ داروی مت آمفتامین به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر تو خالی و اندازه گیری میزاندر مایعات بیولوژیک توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در مقادیر بسیار ناچیز

 

مینا درویش

بهمن 93

 

دکتر مهناز قمی

دکتر مریم اخگری

--------

9

پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی Cyproheptadine به وسیله نوار حلال در مایعات بیولوژیک در مقادیر بسیار ناچیز

مینا مینایی

بهمن 93

دکتر مهناز قمی

دکتر فرهاد رئوفی

دکتر رامین اصغریان

10

میکرواستخراج سه فازی مایع با فیبر توخالی ترکیب شده با HPLC برای استخراج, پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر اندک داروی پرامی پکسول  در نمونه بیولوژیک ادرار

شیدا حیدری

بهمن 90

دکتر مهناز قمی

دکتر فرهاد رئوفی

دکتر انسیه قاسمی

11

پیش تغلیظ داروی Zopiclone به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر تو خالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

 

شادی اخوانی

شهریور 91

دکتر مهناز قمی

 

دکتر انسیه قاسمی

دکتر فرشاد هاشمیان